Moda - raz srebro, raz złoto, raz GN

Dowiesz się, jakie trendy obowiązują, w handlu monetami.


Znajdź opdowiedź:

Jak skutecznie wybierać monety, które będą drożały w przyszłości?


Obserwując od wielu lat rynek polskich monet kolekcjonerskich, za-uważyłem bardzo ciekawą i istotną dla wszystkich przyszłych i obec-nych inwestorów prawidłowość.

Generalnie długookresowy trend wieloletni pokazuje, że ceny wszyst-kich grup numizmatów (GN, srebro i złoto ) rosną. Jednak dynamika tych wzrostów jest bardzo różna.

Bowiem występują okresowo mody na dany segment rynku. Dla przykładu podam, że rok 2007 był rokiem srebra. (Patrz poprzednie rozdziały). Srebro drożało bardzo szybko i bardzo mocno, niektóre monety osiągały stopy zwrotu na poziomie 200-300% i więcej w bardzo krótkim czasie. Drożały monety starsze, jak i te nowo emitowane, średnio każda srebrna moneta z nowych emisji dała zarobić ponad 150%, gdy złota tylko 12%.

W 2006 roku podobne zjawiska miały miejsce w segmencie dwuzło-tówek GN. To wtedy słynny Zygmunt II August był sprzedawany w okolicach 1000 złotych.

Obecnie (marzec 2008) z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że taki run wystąpi na rynku złotych monet. Wydaje się to być naturalną konsekwencją bicia przez złoto kolejnych rekordów cenowych. Niektóre złote monety sprzedawanie są na aukcjach w cenie samego kruszcu. Ponadto po zeszłorocznych wzrostach cen srebrnych dziesiątek i dwudziestek okazuje się, że często monety srebrne z nakładami liczonymi w dziesiątkach tysięcy sztuk są droższe od złotych numizmatów z nakładami rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy.

Kolejność występowania szybkich runów nie jest regularna, jednak każdy, kto będzie obserwował rynek lub rozmawiał z profesjonalistami na forach tematycznych (np. www.monety.pl), na pewno nie przegapi takiej okazji do zarobienia pieniędzy. Na rynku numizmatycznym, tak samo jak na każdym innym, warto podczepić się pod trend, zwłaszcza tak dynamiczny.

Jest to darmowy fragment ebooka "Inwestowanie w monety" Tomasza Witkiewiczastatystyka